Knisja tal-Lunzjata Gudja

Festa 2012 - 11 t'April  L-adorazzjoni organizzata mill-Grupp taz-zghazagh tal-Gudja

Jum il-Festa - 16 t'April 2012