Knisja tal-Lunzjata Gudja

Ftuh tal-Knisja tal-Lunzjata

Kull nhar ta' Hadd u festi pubblici