ritratt tax-xahar https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/ ritratt tax-xahar ritratt - Gunju 2010 Il-wirja li kienet saret fl-istitut Kattoliku fl-okkazjoni tal-festi tac-centinarju Pawlin. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=85080487 85080487 ritratt - Lulju 2010 Il-vara ta' San Pawl u San Publiju fuq il-Fossos tal-Furjana nhar it-23 ta' Lulju 1960 fl-okkazjoni ta' centinarju Pawlin. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=89198766 89198766 ritratt - Awwissu 2010 Triq Sant Anna fil-Furjana fl-imghoddi. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=93912477 93912477 ritratt -Settembru 2010 Il-Bieb tal-Bombi https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=98680723 98680723 ritratt - Ottubru 2010 Il-Cappella Ardente li kienet tintrama fil-Kon Kattidral ta' San Gwann meta kien imut xi Gran Mastru jew xi Papa https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=101473546 101473546 ritratt - Novembru 2010 Tigne` madwar mija u tnejn u ghoxrin sena ilu. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=104781216 104781216 ritratt - Dicembru 2010 Il-Parrocca ta' San Publiju - il-Furjana. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=108339974 108339974 ritratt -Jannar 2011 L-inawgurazzjoni tal-"flyover'' tal-Blata l-Bajda nhar il-5 ta' Frar 1967 mill-Ministru tax-Xoghlijiet Pubblici Dr. Carmelo Caruana u mbirkha mill-Kappillan tal-Hamrun Dun Mattew Chircop. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=111856724 111856724 ritratt - Frar 2011 Purcissjoni ta' Korpus f'Triq Strada Merkanti l-Belt. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=117146213 117146213 ritratt - Marzu 2011 Karozza tal-linja https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=119299561 119299561 ritratt April 2011 Ghar id-dud - Sliema https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=121904070 121904070 ritratt Mejju 2011 Karlu Darmanin artist ta' diversi statwi / vari tal-kartapesta. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=125930078 125930078 ritratt Gunju 2011 Ghajn Rasul San Pawl il-Bahar https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=127740275 127740275 ritratt Lulju 2011 Marsalforn Ghawdex 1930 https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=133317137 133317137 ritratt Awwissu 2011 il-Mandragg tal-Belt https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=133317043 133317043 ritratt - Settembru 2011 1913 - purcissjoni fl-Imdina fl-okkazjoni tal-24 Kungress Internazzjonali Ewkaristiku. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=138122497 138122497 ritratt - Ottubru 2011 San Pawl il-Bahar https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=139762940 139762940 ritratt - Novembru 2011 Il-Port ta' Marsamxett https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=141705787 141705787 ritratt - Dicembru 2011 Il-Kon Kattidral ta' San Gwann https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=144146190 144146190 ritratt - Jannar 2012 April 1941 - quddeim il-Kon Kattidral ta' San Gwann https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=147548872 147548872 ritratt-Frar 2012 Il-vara ta' San Pawl fil-Knisja ta' San Publiju fl-okkazjoni tac-centinarju 1960 https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=149830481 149830481 ritratt - Marzu 2012 Chapel of Bones qabel il-gwerra. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=151642219 151642219 ritratt - April 2012 Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira gewwa l-Belt- fil-bidu tas-seklu 19 https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=153236175 153236175 ritratt - Mejju 2012 L-isptar ta' Bighi https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=155833016 155833016 ritratt - Gunju 2012 Vizita tad-Duka f'Malta 1901 https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=157267847 157267847 ritratt - Lulju 2012 Ic-cimiterju tat-Torok https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=159599625 159599625 ritratt - Awwissu 2012 Chalett - tas-Sliema https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=162467368 162467368 ritratt - Settembru 2012 Balluta - Knisja tal-Madonna tal-Karmnu https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=165212412 165212412 ritratt - Ottubru 2012 Mill-imghoddi fit-toroq maltin https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=167309788 167309788 ritratt - Novembru 2012 Putirjal qabel ma saret il-funtana tat-Tritoni https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=169710119 169710119 ritratt - Dicembru 2012 Il-Palazz tal-President gewwa l-Belt Valletta https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=171131342 171131342 ritratt - Jannar 2013 L-ark ta' Santa Venera https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=172359633 172359633 ritratt - Frar 2013 Triq il-Kbira Gudja fis-60's https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=174269200 174269200 ritratt - Marzu 2013 Bormla wara l-ahhar gwerra https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=176150077 176150077 ritratt - April 2013 Triq San Gwann il-Belt https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=177963472 177963472 ritratt - Mejju 2013 Il-knisja ta' Sant Anglu li kien hemm gewwa Hal Far https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=180496841 180496841 ritratt - Gunju 2013 Purcissjoni tal-Kungress Ewkaristiku hierga minn Putirjal - 1913 https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=180496871 180496871 ritratt - Lulju 2013 Is-sajjied malti https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=184020520 184020520 ritratt - Awwissu 2013 Bieb il-Bombi 1912 https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=184115886 184115886 ritratt - Settembru 2013 Riklam tad-ditta John Warner & Sons li kien deher nhar is-27 ta' Frar 1862 fuq il-gurnal Malta Times. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=184820877 184820877 ritratt - Ottubru 2013 Il-funtana tal-Furjana fit-Triq Santa Anna, maghrufa ahjar bhala tal-iljun. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=185450423 185450423 ritratt - Novembru 2013 Tombla fil-pjazza ta' Rahal Gdid b'risq il-bini tal-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=186245385 186245385 ritratt - Dicembru 2013 Il-knisja parrokkjali ta' San Gejtanu - Hamrun https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=187469013 187469013 ritratt - Jannar 2014 ritratt mehud il-Belt fejn hemm il-munument ta' Dr. Boffa. https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=188295687 188295687 ritratt - Frar 2014 Il-Furjana https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=189092778 189092778 ritratt-April 2014 Id-dahla ta' l-Imdina https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=191004777 191004777 ritratt -Gunju 2014 1913 - l-ark ta' Wignacourt St. Venera https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=193415148 193415148 ritratt - Lulju 2014 Il-port il-kbir 1862 https://www.freewebs.com/gudjamalta/apps/photos/photo?photoID=193989990 193989990